Penjelasan Pengeluaran

  1. Amaun Pengeluaran Tunggal Minimum: Amaun pengeluaran tunggal minimum ialah $100.
  2. Spot check pada platform rakan kongsi: Jika pengguna menemui semakan tempat pada platform rakan kongsi semasa memohon pengeluaran, pengguna perlu bekerjasama sepenuhnya. Ini bukan dalam Janji Kasino BetOne untuk Pengeluaran Kasino dan Pengeluaran Lima Minit. Sekiranya tidak ada masalah, BetOne Casino akan membuat pembayaran kepada pengguna secepat mungkin.
  3. Dasar Pengeluaran: Semua permintaan pengeluaran mesti mematuhi dasar pengeluaran laman web ini. Jika deposit atau bonus tidak mencapai taruhan penuh atau aliran bonus, permintaan pengeluaran akan ditolak.
  4. Keperluan Data Peribadi: Sekiranya perlu, pengguna mesti memberikan maklumat peribadi seperti salinan kad pengenalan, salinan lesen memandu, tangkapan skrin rekod transaksi bank, dan salinan buku kecil pendaftaran isi rumah.
  5. Had Komitmen Pengeluaran: Pengeluaran kedua dan pengeluaran lima minit BetOne Casino tidak meliputi pengecualian sistem, penyelenggaraan bank, dan kelewatan rangkaian.

Keputusan muktamad terletak pada BetOne Casino. Pengguna harus membaca dan mematuhi dasar dan peraturan yang berkaitan dengan teliti semasa membuat pengeluaran untuk memastikan proses pengeluaran berjalan lancar. Jika anda mempunyai sebarang soalan atau memerlukan bantuan, sila hubungi BetOne Casino.