Perjanjian Pengguna

  • Dengan mendaftarkan akaun, anda bersetuju untuk mematuhi Terma Penggunaan, Peraturan Permainan dan Terma BetOne Casino, dan memikul tanggungjawab undang-undang.
  • Penggunaan perkhidmatan yang disediakan oleh BetOne Casino adalah secara sukarela, anda mengakui dan menerima risiko perjudian, dan anda bersetuju bahawa perkhidmatan adalah normal, munasabah, adil dan saksama.
  • Pengguna mesti memberikan maklumat pendaftaran yang benar, tepat dan lengkap, setelah didaftarkan, tidak mungkin untuk menukar maklumat ini melainkan ada sebab khas.
  • Nama akaun permainan pengguna mesti sepadan dengan kad pengenalan dan akaun bank mereka.
  • BetOne Casino berhak untuk menolak menyediakan perkhidmatan kepada pengguna, menggantung atau menutup akaun permainan yang berkaitan dan tidak membayar balik apa-apa amaun jika didapati bahawa pengguna telah log masuk atau mengambil bahagian dalam permainan dengan cara yang tidak wajar.
  • Pengguna mesti menyemak maklumat akaun permainan dan menghubungi khidmat pelanggan dengan segera jika mereka mendapati sebarang kelainan.
  • Dilarang bagi pengguna untuk meletakkan taruhan dengan cara yang tidak betul seperti komputer profesional, diskaun, dll.
  • Sekiranya terdapat percanggahan antara keputusan yang dipaparkan oleh komputer Pengguna dan hasil yang dipaparkan oleh Pelayan Platform, keputusan yang dipaparkan oleh Pelayan Platform akan dianggap muktamad.
  • Pengguna tidak boleh log masuk ke permainan menggunakan alamat IP palsu.
  • Pengguna yang melanggar Perjanjian boleh digantung atau dilarang daripada menggunakan Perkhidmatan.

Pendek kata, anda harus membaca dan memahami terma dan syarat ini dengan teliti sebelum menggunakan perkhidmatan BetOne Casino, kerana pematuhan kepada mereka adalah perjanjian undang-undang antara anda dan kasino. Pada masa yang sama, BetOne Casino berhak mengubah peraturan ini dan pengguna boleh menyemak peraturan dan terma terkini pada bila-bila masa. Keputusan muktamad terletak pada BetOne Casino.