Privasi Pengguna

  • BetOne Casino berjanji untuk tidak mendedahkan maklumat peribadi kepada pihak ketiga tanpa persetujuan pengguna, kecuali setelah menerima sepina mahkamah atau seperti yang dikehendaki oleh undang-undang.
  • Semua maklumat peribadi yang diberikan oleh pengguna akan dihantar dan disimpan dalam persekitaran yang selamat yang tidak dapat diakses oleh orang ramai.
  • Sekatan dan pemantauan akses dalaman yang ketat disediakan untuk data peribadi pengguna.
  • BetOne Casino boleh berkomunikasi dengan rakan kongsi tawaran promosi yang mungkin menarik minat kami melalui telefon, SMS atau Whatsapp, dan pengguna boleh memilih untuk berhenti melanggan pada bila-bila masa.
  • Tanpa kebenaran bertulis yang jelas dari BetOne Casino, tiada siapa yang boleh menyebarkan, mengubah suai, menyalin, mencetak semula atau menggunakan sebarang kandungan BetOne Casino, jika tidak, ia akan dianggap sebagai pelanggaran dan akan disiasat untuk liabiliti undang-undang mengikut undang-undang.
  • Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan atau kebimbangan privasi, anda sentiasa boleh menghubungi pasukan khidmat pelanggan untuk mendapatkan bantuan.

BetOne Casino sangat mementingkan privasi penggunanya dan komited untuk menyediakan langkah-langkah perlindungan yang tinggi untuk memastikan pengendalian dan perlindungan maklumat peribadi pengguna yang selamat.